Tietosuojakäytäntö

Versiohistoria

Versio: 1.0
Päivämäärä: 16.5.2023
Kuka: Tomi Savolainen, AskKauko
Kommentit: Ensimmäinen versio

Johdanto

Tämä on AskKauko Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Luotu 16.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä

AskKauko oy, Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Klaus Matilainen,
klaus@askkauko.com
+358 400 884 732

3. Rekisterin nimi

ImpactOS: n käyttäjät.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on sopimus AskKaukon ja rekisteröidyn henkilön yrityksen tai organisaation välillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, sähköposti, organisaatiot, valokuva, liittymispäivä, viimeisen kirjautumisen päivämäärä.

Sivuston kävijöiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella muun muassa tietoturvan varmistamiseksi ja tilastotietojen keräämiseksi verkkosivuston kävijöistä tapauksissa, joissa heitä voidaan pitää henkilötietoina. Suostumus pyydetään tarvittaessa erikseen kolmannen osapuolen evästeisiin.

6. Säännölliset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja hankitaan asiakkaalta erilaisin keinoin, kuten verkkolomakkeilla lähetetyillä viesteillä, sähköpostilla, sopimuksilla, asiakastapaamisilla ja muilla tilanteissa, joissa asiakas antaa tietonsa.

Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien yhteystietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muista yrityksistä.

7. Tietojen säännöllinen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rutiininomaisesti muille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa.

8. Rekisterin tietosuojaperiaatteet

Arvostamme tietoihimme tallennettujen tietojen turvallisuutta; on kuitenkin tärkeää huomata, että mikään Internetin välityksellä tapahtuva siirtotapa tai sähköinen tallennus ei ole täysin turvallinen. Vaikka teemme kaikkemme käyttääksemme kaupallisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi, emme voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta.

9. Oikeus tutustua tietoihin ja oikeus pyytää tietojen oikaisua

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai pyytää korjauksia, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää esittämään henkilöllisyystodistuksen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisessa aikataulussa (tyypillisesti kuukauden kuluessa).

10. Palveluntarjoajat

Saatamme palkata kolmansien osapuolten yrityksiä ja yksityishenkilöitä palvelumme helpottamiseksi (”Palveluntarjoajat”), tarjoamaan Palvelua puolestamme, suorittamaan Palveluun liittyviä palveluita tai auttamaan meitä analysoimaan, miten Palvelumme käytetään.

Näillä kolmansilla osapuolilla on pääsy henkilötietoihisi vain suorittaakseen nämä tehtävät puolestamme, ja he ovat velvollisia olemaan paljastamatta tai käyttämättä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

close
KotiValmennusBlogHinnoitteluYhteystiedot
login
Kirjaudu sisään
how_to_reg
Rekisteröidy